Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài san, nguồn hình thành tài sản cảu doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vẫn động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

 

Công ty bạn nhỏ, lượng hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu bào ít nên bạn không thuê kế toán. Hay công ty bạn có kế toán nhưng bạn không tin tưởng vào khả năng làm việc của họ. Và dù với lý do khi khi bạn cần làm BCTC tài chính cuối năm thì hãy gửi trọn niềm tin cho chúng tôi.

 

Công ty Kế Toán Hà Nội,  đã quyết toán thuế cho hơn 300 doanh nghiệp. hiện nay đã có 02 phòng dịch vụ gồm các chuyên viên có chuyên môn kinh nghiệm cao trong công tác kế toán doanh nghiệp được chiêu mộ thành phòng ban chuyên làm dịch vụ kế toán cho mọi hình doanh nghiệp. Với số lượng nhân viên đông đảo – có chất lượng chuyên môn cao, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành công tác sổ sách với cơ quan thuế. Kịp thời và nhanh chóng nhất.

 

Để có thể làm được báo cáo tài chính cuối năm cho công ty bạn chúng tôi sẽ xuống tận công ty các bạn để khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp:

 

–          Rà soát, đối chiếu, sắp xếp phân loại chứng từ.

 

–          Xác minh tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Sau đó chúng tôi mới tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề còn tồn đọng và cách khắc phục những sai sót trong quá trình làm việc của doanh nghiệp trong năm.

 

–          Cân đối lãi lỗ, thu chi theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp.

 

Chúng tôi luôn mong muốn cho quý công ty những dịch vụ kế toán tốt nhất, tiết kiệm chi phí nhất

 

Nội dung dịch vụ làm báo cáo tài chính

Kiểm tra –> Phát hiện sai sót –> Điều chỉnh và hướng dẫn điều chỉnh –> Hoàn thiện toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế… đảm bảo quyết toán thuế an toàn –> Giao dịch và quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

 

KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc doanh nghiệp bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai…–> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ… Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.
 • Chứng từ, tài liệu kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

 

KIỂM TRA HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 • Kiểm tra tính đầy đủ và hình thức các loại sô sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và Pháp luật thuế.
 • Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa các chứng từ kế toán với sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa sổ sách kế toán với các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

 

KIỂM TRA TÍNH AN TOÀN LỢI NHUẬN ĐÃ BÁO CÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ ĐẢM BẢO TRÁNH RỦI RO THUẾ TNDN KHI QUYẾT TOÁN

 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hàng hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hàng hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hàng hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Kiểm tra lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

 

KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CHO CƠ QUAN THUẾ

 

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra lại từng tháng, quý báo cáo với các chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra.
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra Báo cáo tài chính: Phát hiện số liệu không đúng với thực tế chứng từ, SSKT…. Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN:
 • Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán, hồ sơ lương….
 • Kiểm tra các hồ sơ đăng ký, khai thuế khác đảm bảo tính an toàn số liệu thực tế với báo cáo

Tư vấn điều chỉnh sai phạm và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn cao nhất khi quyết toán thuế thực tế

 

 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện tính chặt chẽ, chính xác của chứng từ gốc, chứng từ kế toán, các tài liệu khác… đảm bảo an toàn (hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, dự toán CT, dự toán chi phí, định mức sản xuất….)
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán (sổ chi tiết các loại (vật tư, hàng hóa, giá thành, công nợ, vay..), sổ phân bổ, sổ khấu hao, sổ cái, sổ NKC…).
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm các báo cáo thuế tháng, quý đã nộp (báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN…)
 • Tư vấn cân đối, điều chỉnh các sai phạm thu nhập, chi phí, lãi lỗ… đảm bảo không rủi ro xuất toán thuế khi quyết toán.
 • Tư vấn, điều chỉnh các sai phạm trên báo cáo tài chính, quyết toán các loại thuế năm… đã nộp.

Hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn theo quy định thuế

 

 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: PT, PC, PN, PX…
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán: Các sổ chi tiết, sổ cái, sổ phân bổ khấu hao, sổ lương.
 • Hoàn thiện các tài liệu khác đảm bảo tính chặt chẽ không xuất toán thuế (hợp đồng lao động, định mức sản xuất….).

Giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế

 

 • Giải trình bảo vệ số liệu kế toán đến cùng cho doanh nghiệp với cơ quan thuế khi quyết toán thuế thực tế.
 • Thực hiện hoàn thiện tất cả các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế đảm bảo quyền lợi và kế hoạch của doanh nghiệp.

Lợi ích từ gói dịch vụ làm báo cáo tài chính

– Kiểm tra, rà soát tờ khai thuế hàng tháng, điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.

– Hoàn thiện và phân loại các chứng từ

– Tìm ra và khắc phục các tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước.

– Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

– Thông báo kịp thời cho doanh nghiệp các vấn đề về hàng tồn kho, chi phí, công nợ.

– Tư vấn các luật định, chính sách thuế và các vấn đề xử phạt cho doanh nghiệp.

– Hoàn tất với in sổ sách, chứng từ và làm các thủ tục bàn giao cho doanh nghiệp

Bằng tất cả sự tận tậm, chúng tôi đang là nhà cung cấp dịch vụ kế toán – làm báo cáo tài chính hàng đầu tại Hà Nội cũng như tại các tỉnh. Đã quyết toán thuế cho hơn 300 doanh nghiệp. Một số đối tác tiêu biểu cho của Kế Toán Hà Nội

Một số đối tác tiêu biểu của KTHN

Một số đối tác tiêu biểu của KTHN

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Kế Toán Hà Nội – Phòng dịch vụ Kế Toán

Mr Thành : 0966694823 – 01688597497 (Báo giá dịch vụ, tư vấn)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s